Magazyn energii i fotowoltaika - czy warto?

Antoni Kwapisz
11.08.2020

Instalacja fotowoltaiczna z całą stanowczością jest jednym z najlepszych rozwiązań jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Możliwość produkcji prądu ze źródła jakim jest światło słoneczne niesie ze sobą ogromne korzyści i pozwala na uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej. Jednak niekiedy ilość wyprodukowanej energii znacząco przewyższa zapotrzebowanie. Wówczas niezbędne może okazać się skorzystanie z magazynów energii, zatem warto wiedzieć czym są owe magazyny energii oraz dlaczego są one tak istotne.

Czym są magazyny energii w odniesieniu do fotowoltaiki?

Na wstępie warto zaznaczyć czym jest sama instalacja fotowoltaiczna. Jest to mechanizm, dzięki któremu można w całkowicie bezpieczny i nieszkodliwy dla środowiska sposób wyprodukować energię elektryczną na własny użytek. Energia elektryczna powstaje poprzez zamianę padających wiązek światła słonecznego (fotonów) na panele słoneczne, gdzie najpierw powstaje prąd o natężeniu stałym a następnie prąd o natężeniu zmiennym. Ten z kolei utożsamiany jest z energią elektryczną wykorzystywaną na co dzień w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach.

Jednak przeważnie w okresie wiosenno-letnim ilość godzin słonecznych w ciągu doby sprawia, iż ilość energii może okazać się zbyt duża jak na potrzeby energetyczne wybranego gospodarstwa domowego. Jednak w okresie jesienno-zimowym w Polsce ilość słonecznych dni, podczas których możliwa jest bezproblemowa produkcja energii elektrycznej znacząco spada. To sprawia, iż przydatne mogłoby się okazać magazynowanie energii na okres, w którym nasłonecznienie powierzchni ziemi jest znacznie mniejsze. Odpowiedzią na to wyzwanie są magazyny energii elektrycznej. Więcej o tym jak działa magazynowanie energii dowiesz się na stronie columbusenergy.pl.

Jakie są sposoby magazynowania energii elektrycznej z fotowoltaiki?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa za magazyn energii uznaje się urządzenie bądź zespół urządzeń, dzięki któremu wyprodukowana energia jest przechowywana w nienaruszalnym stanie i może być użyta w dowolnym momencie. Jednocześnie należy pamiętać, aby ów magazyn nie miał szkodliwego wpływu na środowisko przyrodnicze. Do najbardziej popularnych sposobów magazynowania energii zaliczają się:

  • sposób mechaniczny - mowa tutaj przede wszystkim o elektrowniach szczytowo-pompowych, kołach zamachowych bądź magazynach sprężonego powietrza gdzie energia elektryczna może być w bezpieczny i nieszkodliwy dla środowiska sposób przetrzymywana i użyta w dowolnym momencie;
  • sposób elektrochemiczny - mowa tutaj przede wszystkim o bateriach oraz akumulatorach. To właśnie dzięki użyciu akumulatorów możliwe jest wytworzenie energii o znacznie większej mocy, która przeważnie liczona jest w megawatach bez konieczności korzystania z alternatywnych źródeł zasilania;
  • sposób chemiczny - tworzenie niektórych związków chemicznych, które wykazują się sporą mocą w przypadku użycia jako energii elektrycznej. Mowa tutaj przede wszystkim o ogniwach paliwowych, wodoru bądź metanu;
  • sposób termiczny - polega on na akumulacji ciepłą jawnego lub utajonego, które potem może zostać przekształcone w energię cieplną bądź elektryczną.

Wszystkie wyżej wymienione sposoby magazynowania energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną są w podobnym stopniu efektywne i pozwalają na bezpieczne magazynowanie nadwyżek wyprodukowanej energii. Dzięki temu niezależnie od ilości wyprodukowanej energii możliwość jej magazynowania na własną rękę jedynie utwierdza w przekonaniu, że można osiągnąć niezależność energetyczną na bardzo długo.

Czy magazyny energii są istotne dla rozwoju instalacji fotowoltaicznej?

Przede wszystkim warto zdawać sobie sprawę, iż prawie zawsze z produkcją energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej związana jest konieczność jej magazynowania. Zatem magazyny energii nie są jedynie efektownym dodatkiem do całości instalacji ale i coraz częściej wymogiem, bez którego produkcja energii elektrycznej z tego źródła byłaby dosyć uciążliwa lub miała charakter sezonowy. Dzięki magazynom energii można mieć pewność, iż prąd elektryczny będzie zapewniony na cały rok i nie ma konieczności korzystania z usług sieci energetycznej gdzie prąd powstaje w głównej mierze ze spalania paliw kopalnych. 

Artykuł partnera serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.