Budowa altany na działce – o czym musisz pamiętać?

Piotr Kowalczyk
27.06.2016

Altana, domek gospodarczy, szopka – różne nazwy, ale ta sama funkcja. Tego typu obiekty małej architektury są bardzo praktyczne. Można w nich przechowywać narzędzia ogrodowe, rowery, kosiarkę i różne inne przedmioty, na które nie ma miejsca w garażu. Zanim jednak zabierzesz się za budowę altany na działce lub kupisz gotowy domek gospodarczy, sprawdź, co na ten temat mówią przepisy prawa budowlanego.

Czy na budowę altany ogrodowej trzeba mieć pozwolenie?

Nowe przepisy budowlane na szczęście zniosły ten obowiązek. Obecnie na budowę altany, domku gospodarczego czy garażu wolnostojącego o powierzchni zabudowy do 35 m2, nie trzeba mieć żadnego pozwolenia.

Ważne

Trzeba pamiętać, że bez pozwolenia na działce można postawić maksymalne 2 takie obiekty na każde 500m2 działki.

Przepisy te dotyczą także coraz popularniejszych ogrodów zimowych czy przydomowych ganków. Budowę takich obiektów trzeba natomiast zgłosić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Jeśli w ciągu 30 dni organ administracyjny nie zgłosi żadnego sprzeciwu, wówczas można spokojnie zabrać się do pracy.

Warto wiedzieć

Do zgłoszenia zamiaru budowy trzeba dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, kopię mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją obiektu, a także szkic budowli i jej parametry techniczne (metraż, konstrukcja dachu etc.).

W dobrym tonie jest także poinformowanie o swoich zamiarach sąsiadów i uzgodnienie z nimi wyglądu budowli oraz miejsca, w jakim ma zostać postawiona. Pozwoli to uniknąć skarg.

Co z wiatą garażową?

W przypadku bardzo popularnych wiat garażowych, nazywanych carportami, obowiązują nieco inne przepisy. Powierzchnia takiej wiaty nie może przekraczać 50 m2, a na jednej działce można postawić maksymalnie 2 wiaty na każde 1000 m2 powierzchni gruntu.

Pamiętaj

Taka inwestycja także podlega zgłoszeniu w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.

Jak ustalić ostateczny metraż wiaty? Liczy się powierzchnia liczona po zewnętrznych wymiarach konstrukcji, czyli między słupkami. Wystająca połać zadaszenia nie jest zatem brana pod uwagę.

Warto pamiętać o tych przepisach i się do nich stosować, ponieważ w razie interwencji urzędników (najczęściej na podstawie donosu sąsiedzkiego) mogą oni nakazać rozebranie samowoli budowlanej i ukarać właściciela grzywną.

 

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie