Opakowania służące do przechowywania żywności

Remigisz Szulc
18.10.2016

Opakowania, w których przechowujemy żywność, muszą być bezpieczne i funkcjonalne. Nowoczesne rozwiązania producentów opakowań gwarantują zachowanie odpowiedniej temperatury, a także wskazują, kiedy żywność nie nadaje się już do spożycia.

Wśród opakowań wyróżnia się wykorzystywane przez producentów żywności w celu dostarczenia artykułów na rynek oraz opakowania dodatkowe, w których można przechowywać różne produkty, zabezpieczając je w ten sposób przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Żywność przechowywana we właściwy sposób dłużej zachowuje świeżość.

Standardy dotyczące opakowań żywności

Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą spełniać standardy określone przez następujące ustawy i rozporządzenia:

  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
  • Rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • Rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami,
  • Rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • Rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej,
  • Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych,
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Przepisy te określają między innymi rodzaj materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością oraz sposób wytwarzania opakowań. Informację, czy dane opakowanie nadaje się do przechowywania żywności, znajdziemy na etykiecie dołączonej do produktu.

Odpowiedzialność producenta

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością wynika ze wskazanych przepisów. Należy pamiętać, że jako producent w świetle prawa rozumiany jest zarówno podmiot, który wytwarza określony produkt, jak i ten, który sprowadza go z zagranicy lub wprowadza do obrotu.

Oznakowanie opakowań artykułów spożywczych

Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością, jednak niepozostające z nią w kontakcie w chwili zakupu, czyli po prostu opakowania służące do długotrwałego przechowywania artykułów spożywczych w domu, ale także kubki, sztućce i talerze jednorazowe powinny być oznaczone w odpowiedni sposób. Oznakowanie to może mieć postać symbolu kieliszka (po prawej stronie) i widelca (po lewej stronie) wpisanych w kwadrat z zaokrąglonymi rogami lub komunikatu „do kontaktu z żywnością”, który powinien być napisany w języku zrozumiałym dla wszystkich użytkowników – w przeciwnym razie muszą zostać podane materiały użyte do wyprodukowania tegoż opakowania. W przypadku handlu detalicznego symbol musi się znajdować na każdej sztuce towaru, w przypadku hurtowego – na opakowaniach zbiorczych.

Innowacyjne rozwiązania

Prawidłowe przechowywanie żywności jest bardzo ważne, dlatego też producenci opakowań, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, wprowadzają szereg innowacji mających przyczynić się do przedłużenia przydatności do spożycia przechowywanych artykułów. W tym celu stosowane są między innymi nowoczesne uszczelniacze oraz stabilizatory świetlne. Prawdziwym udogodnieniem dla konsumenta są systemy opakowań inteligentnych wykorzystujących np. identyfikatory czasu i temperatury, które zmieniają właściwości opakowania pod wpływem działania temperatury innej niż uznana za optymalną dla przechowywania określonego rodzaju żywności. Istotnym unowocześnieniem są także wskaźniki świeżości oraz nieszczelności, dzięki którym użytkownik wie, czy przechowywany produkt nadal nadaje się do spożycia. Dostawcą tego typu rozwiązań na szeroką skalę jest między innymi firma BASF specjalizująca się w nowoczesnych technologiach.

Bezpieczeństwo w przypadku opakowania przeznaczonego do przechowywania produktów spożywczych jest bardzo istotne, nie mniej ważna jest jego funkcjonalność. Aby mieć pewność, że nasza żywność przechowywana jest prawidłowo, warto sięgać po innowacyjne rozwiązania.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.