Przyłącze wody w rurze osłonowej – dlaczego stosuje się to rozwiązanie?

Jerzy Biernacki
12.03.2024

Obecnie każdy zakład komunalny, który jest sprzedawcą wody dla odbiorców końcowych, wymaga, aby przyłącze na odcinku do wodomierza było poprowadzone w rurze osłonowej. Podraża to koszt inwestycji, natomiast bez tego nie da się uzyskać odbioru przyłącza i tym samym nie będzie możliwości poboru wody z sieci gminnej/miejskiej. Wyjaśniamy, jaki jest cel tego nałożenia tego wymogu na inwestorów.

Mniejsze ryzyko uszkodzenia przyłącza

Rura osłonowa pełni funkcję ochronną, zabezpieczając przyłącze wody przed uszkodzeniem mechanicznym np. podczas prowadzenia robót ziemnych. Oczywiście silne uderzenie np. łyżką koparki i tak spowoduje awarię, natomiast już w trakcie kopania ręcznego można uniknąć takiego ryzyka.

Szybka i nieinwazyjna naprawa w razie awarii

Przyłącze wody może ulec awarii nie tylko w wyniku uszkodzenia mechanicznego, ale też z powodu np. wady fabrycznej rury, która nie wytrzymała wysokiego ciśnienia wody. W takiej sytuacji naprawa przyłącza znajdującego się w rurze osłonowej jest stosunkowo łatwa, a przede wszystkim nie wymaga odrywania całego przyłącza oraz kucia posadzki w pomieszczeniu, w którym zamontowano wodomierz.

Dzięki rurze osłonowej można wymienić uszkodzone przyłącze w sposób nieinwazyjny, szybko, a tym samym tanio. Jest to główny powód, dla którego zakłady komunalne w warunkach technicznych wykonania przyłącza wody wymagają zastosowania rury osłonowej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie