Czym jest studnia chłonna?

Krzysztof Jagielski
18.09.2023

Studnia chłonna to popularne rozwiązanie stosowane w miejscach, w których występuje problem z zagospodarowaniem nadmiaru wody – najczęściej opadowej. W naszym artykule krótko wyjaśniamy, jaką funkcję pełni studnia chłonna i kiedy warto ją wykonać.

Studnia chłonna, czyli?

Pisząc o studni chłonnej mamy na myśli zbiornik bez dna, zasypany przepuszczalnym piaskiem lub żwirem, co umożliwia szybkie wsiąkanie wody w grunt. Taką studnię najczęściej wykonuje się poprzez wkopanie karbowanej rury o dużej średnicy. Dostępne są również gotowe studnie z tworzywa sztucznego lub kręgów betonowych.

Po co stosuje się studnię chłonną?

Studnia chłonna służy odprowadzaniu do niej wody deszczowej, wody z przydomowej oczyszczalni ścieków czy wody opadowej, która obecnie np. zalewa drogę gruntową, podjazd nieruchomości mieszkalnej etc.

Dzięki przepuszczalnemu dnu taka studnia może w krótkim czasie odebrać olbrzymie ilości wody, rozwiązując problem zalewania czy podtapiania terenu. Jest to coraz popularniejsze rozwiązanie, stosowane nie tylko na prywatnych posesjach, ale też remontowanych drogach gminnych.

Zastosowanie studni chłonnej

Studnię chłonną na pewno warto wykonać wtedy, gdy teren znajduje się poniżej poziomu ulicy (co powoduje notoryczne zalewanie działki podczas opadów deszczu), a także w sytuacji, gdy nie ma innego sposobu na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z przydomowej oczyszczalni (brak rowu, stawu etc.).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie