Kierownik budowy – czego musisz od niego wymagać?

Jerzy Biernacki
08.07.2021

Zatrudnienie kierownika budowy jest obowiązkiem każdego inwestora stawiającego własny dom (lub też dom na sprzedaż). Kierownik poświadcza poprawność wykonania poszczególnych etapów prac oraz nadzoruje działania ekipy budowlanej. Tyle teoria. Praktyka często wygląda zupełnie inaczej i kierownik jest tylko „wypełniaczem” dziennika budowy, choć w ogóle nie bywa na terenie inwestycji. Nie dopuść do takiego scenariusza! Sprawdź, czego musisz wymagać od kierownika budowy.

Wizytacji podczas wykonywania kluczowych robót

Do takich prac zaliczymy m.in. wykonywanie ław fundamentowych, zbrojenia, stropu czy konstrukcji dachu. Kierownik budowy ma święty obowiązek odwiedzić teren inwestycji w tym czasie, aby skontrolować, czy wykonawca robi wszystko zgodnie ze sztuką. W końcu te etapy będą mieć decydujący wpływ nie tylko na trwałość domu, ale też bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Dyscyplinowania ekipy budowlanej

Choć większość kierowników budowy stwierdzi, że od dyscyplinowania jest inwestor, to nie daj sobie tego wmówić. Kierownik otrzymuje konkretne wynagrodzenie, na które powinien zapracować. Jeśli masz jakiś problem z wykonawcą, a Twoje kompetencje budowlane są niewystarczające do prowadzenia merytorycznej dyskusji, to poproś o interwencję kierownika budowy.

Sumiennego prowadzenia dziennika budowy

Dziennik budowy będzie konieczny do uzyskania zezwolenia na użytkowanie budynku. Wielu kierowników prowadzi go po macoszemu, często uzupełniając wpisy dopiero przed oddaniem dziennika inwestorowi. To niedopuszczalne! Zażądaj, aby kierownik prowadził dziennik na bieżąco i zgodnie ze stanem faktycznym.

Zwracania uwagi na ewidentne błędy wykonawcze

Jeśli kierownik budowy widzi, że ekipa się nie sprawdza i nie wykonuje robót zgodnie ze sztuką, to ma obowiązek na to zareagować i zmusić wykonawcę do przerwania prac. Powinien również nadzorować wprowadzanie poprawek oraz – w skrajnym przypadku – zasugerować inwestorowi zwolnienie wykonawcy i zatrudnienie innej ekipy.

Dbania o utrzymanie placu budowy w należytym porządku

Tak, czystość na placu budowy również leży w gestii kierownika budowy. Oczywiście nie należy wymagać od niego, aby sprzątał po wykonawcach, ale już żeby zwracał ekipom uwagę na fruwające śmieci i ogólny nieporządek już tak.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie