Inwentaryzacja przyrodnicza krok po kroku – najważniejsze informacje

Mateusz Nowak
22.02.2021

Inwentaryzacja przyrodnicza to proces polegający na katalogowaniu zwierząt, roślin i przyrody nieożywionej na danym terytorium. Wykonuje się ją przede wszystkim po to, aby sprawdzić, czy na danym terenie nie znajdują się gatunki objęte ochroną, a także po to, aby móc łatwiej opracować plan minimalizowania zniszczeń związanych z realizacją inwestycji i rekompensowania ich środowisku naturalnemu.

W każdym przypadku proces ten może wyglądać nieco inaczej, w zależności od typu inwestycji i tego, co znajduje się na danym obszarze (na przykład las lub zbiorniki wodne). Zazwyczaj można jednak wyróżnić pewne elementy wspólne, z którymi warto się zapoznać, jeśli planujemy zrealizować jakąś inwestycję o charakterze budowlanym i nie mamy w tym zakresie dużego doświadczenia. Omówimy je dokładnie krok po kroku poniżej. Zapraszamy!

Krok 1. Przygotowanie do inwentaryzacji

Zanim rozpoczęta zostanie faktyczna inwentaryzacja przyrodnicza, konieczne jest odpowiednie przygotowanie się do niej. Przede wszystkim chodzi tutaj o zapoznanie się z historią terenu i jego topografią, zgromadzenie starych map i informacji historycznych, które pozwolą poznać pełen ogląd sytuacji.

Na tym etapie eksperci sporządzają dokładną mapę topografii terenu, która jest niezbędna do poprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji. Wyznaczają także granice terenu. Dopiero, kiedy wszystkie wstępne działania zostaną już zakończone, przyjdzie pora na rozpoczęcie procesu katalogowania elementów przyrody na danym obszarze.

Krok 2. Inwentaryzacja fauny, flory i przyrody nieożywionej

To, jacy eksperci będą musieli zostać zaangażowani w sporządzanie inwentaryzacji, zależne jest od tego, jakie elementy przyrody znajdują się w miejscu, w którym realizowana będzie inwestycja. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że inny specjalista zajmuje się ptakami, a inny nietoperzami czy drzewami i krzewami. Współpraca ekspertów z różnych dziedzin jest więc niezbędna do stworzenia pełnego obrazu fauny, flory oraz przyrody nieożywionej (czyli między innymi skał oraz wodospadów) na terenie objętym inwestycją.

Katalogowane są elementy znajdujące się pod ochroną gatunkową, ale nie tylko. Ten etap z reguły przeprowadzany jest w okresie od początku wiosny do lata (aczkolwiek, z uwagi na fakt, że fauna i flora zachowuje się inaczej w każdej porze roku, warto przeznaczyć na sporządzenie inwentaryzacji aż okres jednego roku – wtedy na pewno będzie ona rzetelna i dostarczy maksymalną ilość przydatnych informacji). Oznacza to, że inwentaryzację trzeba zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zdążyć ją wykonać przed terminem rozpoczęcia budowy.

Krok 3. Sporządzenie opracowania

Kiedy zakończony zostanie etap katalogowania elementów przyrody, nie pozostanie nic innego, jak przygotowanie opracowania na podstawie wszystkich zebranych informacji. Musi ono być czytelne, rzetelne i w pełni zgodne ze stanem rzeczywistym.

Jakiekolwiek błędy czy braki w dokumentacji mogą spowodować odrzucenie wniosku i konieczność dokonywania poprawek, więc należy upewnić się, że zadanie sporządzenia inwentaryzacji zostanie powierzone profesjonalnej, godnej zaufania firmie.

Artykuł partnera.

dom
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie