Czym jest służebność przesyłu?

Mariusz Siwko
16.02.2024

Służebność przesyłu to bardzo ważny termin prawny, z którego istnienia musi sobie zdawać sprawę każdy właściciel nieruchomości gruntowej – również na etapie jej zakupu. Jeśli ta kwestia nie jest uregulowana w księdze wieczystej, to w przyszłości mogą z tego tytułu wystąpić bardzo poważne problemy.

Służebność przesyłu – co to takiego?

Jest to rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego, które umożliwia przedsiębiorstwu zajmującemu się przesyłem energii, wody, gazu czy ścieków korzystanie z części nieruchomości należącej do innego właściciela w celu budowy, utrzymania, naprawy i kontroli urządzeń przesyłowych, takich jak linie energetyczne, rurociągi czy kable telekomunikacyjne.

Służebność przesyłu jest ustanawiana przez umowę między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem przesyłowym lub przez decyzję administracyjną, jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia.

Ograniczenie prawa własności

Służebność przesyłu w praktyce oznacza, że właściciel nieruchomości nie może w pełni swobodnie  z niej korzystać, na przykład nie może podejmować działań zakłócających funkcjonowanie urządzeń przesyłowych.

Z tego tytułu właściciel nieruchomości ma prawo do odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu.

Ważne!

Przedsiębiorstwo przesyłowe ma prawo do regularnej kontroli i konserwacji urządzeń przesyłowych oraz dostępu do nich w razie konieczności naprawy czy modernizacji.

Zajrzyj do księgi wieczystej

Jeśli rozważasz zakup np. działki budowlanej, to koniecznie sprawdź, czy nie została na niej ustanowiona służebność przesyłu. Taka informacja jest wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości, co oznacza, że służebność przechodzi także na następnych właścicieli nieruchomości.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie