Co ile czasu trzeba wykonać przegląd systemu sygnalizacji pożaru?

Antoni Kwapisz
12.03.2021

W Polsce częstotliwość wykonywania przeglądów Systemu Sygnalizacji jest różna, co wynika z interesów każdej ze stron. Właściciele na ogół dążą do tego by ograniczyć wydatki na kolejne przeglądy, a co za tym idzie ich liczbę - nawet do jednego przeglądu rocznie. Z kolei firma z zewnątrz wyraża inne przekonanie. Jak często w praktyce należy wykonywać przegląd systemu sygnalizacji pożaru?

Przegląd SSP co ile czasu?

O tym ile przeglądów systemu sygnalizacji pożaru powinno być wykonywanych w ciągu roku mówią jasno przepisy. Informacje te zawiera Rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów, a dokładnie punkt §3 pkt 3 – Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne. Czytamy tam, że czynności powinny odbywasz się w okresach które wskaże producent, ale nie rzadziej niż raz w roku. 

Co ciekawe, ten sam dokument wskazuje jednak, że sygnalizacje pożaru powinny być "poddawane przeglądom technicznym i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach" a także w "dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producenta". Na podstawie cytowanych dokumentów można zatem stwierdzić jednoznacznie, że w pierwszej kolejności decyduję podejmuje producent i to jego zalecenia są wiążące. Można to traktować jako zapis odgórny, a wówczas w dokumentacji pojawia się harmonogram przeglądów i konserwacji, który odnosi się z kolei do zapisów Polskiej Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy Sygnalizacji pożarowej.

Przepisy jakie wskazuje Polskiej Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy Sygnalizacji pożarowej a harmonogram wykonywania przeglądów

Wskazana regulacja określa harmonogram zgodnie z którym przeglądy mają się odbywać regularnie. Odnosi się ponadto do zakresu każdego przeglądu oraz osoby, która może go wykonywać. I tak wskazuje się na wyróżnienie:

- obsługi codziennej, którą wykonuje użytkownik budynku;

- obsługi comiesięcznej - również wykonywanej przez użytkownika budynku;

- obsługi kwartalnej, którą wykonuje specjalista;

- obsługi rocznej - również zlecanej specjaliście.

Każdy przegląd i test powinien kończyć się przygotowaniem adnotacji w  książce eksploatacji, przeglądów, napraw i kontroli systemu. Konieczne jest także przygotowywanie protokołów z każdej konserwacji. 

Co istotne, nie ma możliwości samodzielnego sprawdzania przez użytkowników danego budynku i wprowadzania jakichkolwiek zmian w urządzeniach bez uzgodnienia ze strony serwisu urządzeń przeciwpożarowych lub rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dbałość o codzienny stan systemów przeciwpożarowych i ich obsługa

Na co dzień sami pracownicy mogą zauważyć wskazania co do konieczności wykonania bieżące kontroli i nie jest to uznawane za niewłaściwe. W tym zakresie można mówić o realizacji obecnych potrzeb, które wliczane są w kompetencje np. pracowników ochrony lub osób zatrudnionych na recepcji. 

W sytuacji kiedy pracownik posiada obawy co do prawidłowego działania urządzeń, podejrzewa wady lub awarię konieczne jest zgłoszenie tego do osoby odpowiedzialnej za konserwację systemu. W praktyce często jest to firma serwisowa. Zakres przeglądu odnosi się w takiej sytuacji do sprawdzenia czy centrala SSP i tablice sterownicze pracują prawidłowo, czy centrala sygnalizuje uszkodzenia oraz czy w sytuacji wyciszenia elementów przywrócono je do wcześniejszego stanu dającego możliwość dozorowania. 

Kwartalna obsługa systemów - czym jest i na czym polega?

Jeśli chodzi o kwartalną obsługę systemów przeciwpożarowych to skupia się ona w głównej mierze na rozmowie z użytkownikami systemu co do codziennej pracy urządzenia, kontrolowaniu zapisów w książce pracy i eksploatacji SSP oraz sprawdzeniu stanów elementów w centrali - zwłaszcza jeśli chodzi o temperaturę, wilgotność itp. Istotne znaczenie ma ponadto sprawdzanie stanu złączy, zamocowań oraz połączeń kablowych między urządzeniami. Testuje się czy działają wszystkie lampki, diody i wskaźniki oraz przeprowadzany jest test akumulatora wraz z kontrolą działania ładowarki. W trakcie przeglądu należy odłączyć podstawowe zasilanie i skontrolować pracę na zasilaniu bateryjnym. 

Istotne jest by usługę wykonywały przeszkolone osoby, posiadające wiedzę i uprawnienia wraz z poświadczonymi szkoleniami.

W przypadku kontroli istotne znacznie ma ponadto waga rzetelności prowadzenia książki eksploatacji. Jest to istotne, ponieważ daje możliwość gromadzenia danych i analizowania na bieżąco możliwych błędów i uszkodzeń systemu. Dzięki temu w praktyce możliwe jest szybkie wykrycie uszkodzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo oraz ich naprawienie w jak najkrótszym czasie. Polecanym rozwiązaniem jest trzymanie w pomieszczeniu gdzie znajduje się centrala pożarowa kopii dokumentacji powykonawczej razem ze scenariuszem rozwoju pożaru, a także innych, ważnych dokumentów, takich jak: książki eksploatacji i dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia. Pozwoli to na usprawnienie prac serwisu przeciwpożarowego podczas potencjalnych sytuacji awaryjnych. Dzięki temu możliwe jest również szybkie działanie w sytuacji awarii.

Często pojawia się decyzja o umocowaniu czujników dymu, które nie są co prawda tanim rozwiązaniem, ale zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Warto rozważyć ich montaż ponieważ są pomocne w sytuacji zagrożenia i wpływają na sprawnie działający przegląd systemu sygnalizacji pożaru Cena jest w tym zakresie miarodajna do kwestii bezpieczeństwa pracowników i obiektu. 

Wiele osób nie orientuje się dokładnie w przepisach, które odnoszą się do konieczności przeprowadzania przeglądów systemów sygnalizacji pożaru, ale wówczas warto sprawdzić regulacje prawne, które ściśle określają harmonogram tego typu działań. Działania mające na celu bezpieczeństwo w budynkach są bowiem szerokie i wlicza się do nich także konserwowanie gaśnic oraz np. kontrolowanie stałych i półstałych instalacji gaśniczych, urządzeń, które są częścią systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych, odpowiedzialnych za rozgłaszanie sygnału w sytuacji wystąpienia zagrożenia i pojawienia się konieczności wydania komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.