Opieka na dziecko - co trzeba wiedzieć?

Andrzej Winnicki
16.05.2023

Pracujący rodzice doskonale wiedzą, że pogodzenie pracy zawodowej z wychowaniem dziecka to spore wyzwanie. Każdy pracownik, który ma dziecko w wieku poniżej 14 lat, skorzystać może z dwóch płatnych dni zwolnienia z pracy w ciągu roku, w związku z opieką nad dzieckiem. Kwestie te są dokładnie uregulowane w Kodeksie pracy. Warto zatem bliżej poznać te zasady, tak aby w wyjątkowych okolicznościach korzystać ze swoich praw. Kiedy możemy skorzystać z opieki na dziecko? Co jest istotne?

Opieka na dziecko

Jak już wiemy, opieka na dziecko wskazana została w Kodeksie pracy, reguluje on możliwość udzielenia zwolnienia z pracy wtedy, gdy zamierzamy sprawować opiekę nad dzieckiem. To oznacza, że zwolnienie przysługuje nad na opiekę nad zdrowym dzieckiem, bez konieczności uzasadniania wniosku u pracodawcy. Z kolei w przypadku chorego dziecka, rodzic może skorzystać z zasiłku opiekuńczego (gdy otrzymał zwolnienie lekarskie). W ciągu roku kalendarzowego rodzic uzyskuje 2 dni zwolnienia dotyczącego opieki nad dzieckiem do lat 14, zachowując prawo do wynagrodzenia. 

Aby uzyskać wolne dni na opiekę nad dzieckiem, składamy wniosek o udzielenie czasu wolnego. Co ciekawe, decyzja o urlopie jest podejmowana przez pracodawcę. Jeśli nie ma ku temu powodów, pracodawca nie powinien odrzucać takiego wniosku. Faktem jest, że zwolnienie dwudniowe przyznawane jest:

  • rozdzielnie
  • łącznie

Z powodzeniem skorzystamy przykładowo z dwóch godzin opieki nad dzieckiem. Nie ma także problemu z tym, aby pracownik wykorzystał opiekę na dziecko bezpośrednio po innej nieobecności w pracy. 

Co trzeba wiedzieć?

Ciekawe informacje na ten temat znajdziemy na stronie Poradnik PrzedsiebiorcyNie zapominajmy o tym, że opieka na dziecko przysługuje niezależnie od liczby posiadanych dzieci. Pierwszy wniosek wymaga określenia tego, czy korzystamy ze zwolnienia w dniach, czy w godzinach. Gdy wskażemy chęć uzyskania jednego dnia zwolnienia, w następnym wniosku nie możemy skorzystać z udzielenia wolnego w godzinach. 26 kwietnia 2023 roku wprowadzona zasady zwolnienia w godzinowym wymiarze, stosowane do pracownika, dla którego norma dobowa czasu pracy jest niższa niż 8 godzin. Jest to związane przykładowo z pracownikami placówek medycznych lub pracownikami niepełnosprawnymi. 

Kto może otrzymać dodatkowe wolne na dziecko? Trzeba zauważyć, że dwa dni opieki nad dzieckiem są dostępne bez względu na rodzaj umowy o pracę, staż pracy i wymiar czasu pracy pracownika. Jeśli chodzi o osobę zatrudnioną w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwolnienie jest udzielane w godzinowym wymiarze i zależy od wymiaru czasu pracy. Nie bez znaczenia jest to, że niepełne godziny zaokrąglamy w górę, do godzin pełnych. Poza tym z takiej opcji skorzysta pracownik zatrudniony w roku kalendarzowym, w którym nabył prawo do zwolnienia z tego tytułu. Jeśli w danym roku nie skorzystamy z opieki nad dzieckiem, w kolejnym tracimy takie prawo. Nie ma możliwości korzystania z ekwiwalentu w związku z niewykorzystaniem zwolnienia na dziecko.

Każdy pracownik, który wychowuje dzieci, powinien dokładnie wiedzieć, jakie prawa mu przysługują. Jak wiadomo, dzieci mogą chorować lub wymagają dodatkowej opieki, która wskazana została w przepisach prawnych. Rodzic korzysta w każdym roku kalendarzowym z dwóch dni opieki nad dzieckiem, zachowując także prawo do wynagrodzenia. Ostateczna decyzja należy do naszego pracodawcy, jednak zazwyczaj nie ma żadnego problemu z uzyskaniem wolnych dni, które pozwalają zaopiekować się np. chorującym dzieckiem. 

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie