Próba ciśnieniowa przydomowego zbiornika na propan – na czym polega?

Antoni Kwapisz
30.06.2023

Każdy właściciel przydomowego zbiornika ciśnieniowego na propan ma obowiązek zgłosić go do nadzoru UDT i przeprowadzać czynności serwisowe zgodnie z ustalonym harmonogramem. Najważniejszą z nich jest próba ciśnieniowa, która – po zmianie przepisów – przypada dokładnie co 12 lat. Na czym polega? Wyjaśniamy to w naszym poradniku.

Czemu służy próba ciśnieniowa?

Podstawowym celem przeprowadzenia próby ciśnieniowej jest upewnienie, że zbiornik jest w 100% szczelny i nie nastąpi wyciek gazu płynnego. Dodatkowo próba pozwala ocenić, w jakim ogólnym stanie jest zbiornik, czy nie grozi rozwarstwieniem się, a tym bardziej wybuchem pod wpływem wysokiego ciśnienia.

Próba ciśnieniowa w praktyce

Pierwszym etapem jest wypompowanie resztek gazu znajdujących się w zbiorniku. Następnie inspektor UDT ocenia stan ścianek wewnętrznych zbiornika i jeśli nie ma żadnych uwag, to zezwala na napełnienie zbiornika wodą – do pełna.

Po napełnieniu zbiornika uprawnieniu pracownicy „dobijają” ciśnienia przy pomocy np. myjki ciśnieniowej – aż do osiągnięcia około 20 barów. W tym stanie zbiornik jest pozostawiany na minimum pół godziny. Jeśli wartość ciśnienia się nie zmieni, to inspektor UDT uznaje zbiornik za szczelny i dopuszcza go do dalszej eksploatacji.

Po spuszczeniu całej wody i przedmuchaniu wnętrza zbiornika, ponownie napełnia się go gazem płynnym.

Ile kosztuje próba ciśnieniowa zbiornika na propan?

Przeprowadzenie próby ciśnieniowej pod nadzorem inspektora UDT należy zlecić profesjonalnej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Koszt takiej usługi waha się od około 2200 do 2500 złotych za zbiornik o pojemności 2700 litrów. W cenie jest już wypompowanie resztek gazu i wprowadzenie go z powrotem do zbiornika po zakończeniu próby.

Dodatkową opłatę wnosi się na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego i wynosi ona około 400-600 złotych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie