Kiedy trzeba instalować studnie chłonne?

Remigisz Szulc
23.05.2019

Studnie chłonne – do czego służą? Czy zawsze są dobrym rozwiązaniem? W jakich sytuacjach zdecydowanie powinno się je zastosować?

Do czego służą studnie chłonne?

Co to jest studnia chłonna? Otóż jest to specjalny zbiornik, służący do pobierania wody z przydomowej oczyszczalni ścieków lub deszczówki. Umożliwia on równomierne odprowadzanie wody do warstw przepuszczalnych gruntu. Z tego względu taka opcja znajduje zastosowanie przede wszystkim na gliniastych terenach o słabej przepuszczalności wody.

Studnie chłonne a przydomowe oczyszczalnie

Taki zbiornik może też stanowić ostatni element przydomowej oczyszczalni ścieków, pozwalający na odprowadzenie do gruntu ścieków wstępnie oczyszczonych. W szczególności studnie chłonne rekomendowane są podczas montażu oczyszczalni na małej działce (ekodren.pl), na której nie ma wystarczająco dużo miejsca, by zastosować drenaż rozsączający.

Takie rozwiązanie pozwala na równomierne rozsączanie ścieków bezpośrednio w gruncie, co jednocześnie ma niewątpliwy wpływ na lepszą kondycję trawników, przyczyniając się do ich odpowiedniego nawodnienia.

Studnie chłonne a deszczówka

W jakich jeszcze przypadkach wskazana jest instalacja studni chłonnej? Stosowane są do odprowadzania wody deszczowej. Ale dlaczego po prostu nie zostawić tej kwestii samej sobie? Deszcz to naturalne zjawisko, pada wszędzie, czemu więc u siebie na działce mielibyśmy przejmować się wodami opadowymi i coś z nimi robić?

Otóż trzeba wiedzieć, że kwestie związane z odprowadzaniem wody deszczowej regulują przepisy. Wytyczne zawarte są w prawie budowlanym, prawie wodnym i przepisach, określających warunki techniczne, które budynki i ich usytuowanie powinny spełniać. W świetle prawa wody opadowe uznawane są za ścieki i tak je należy traktować. Odprowadzanie ścieków zasadniczo należy do zadań gminy, co związane jest z siecią kanalizacyjną na danym obszarze. Do odprowadzania deszczówki służy kanalizacja deszczowa lub ogólnopławna. Nie może być ona natomiast odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z przepisami działka budowlana, na której znajdują się budynki, powinna być więc wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnopławnej. Nie zawsze jednak istnieje taka możliwość. W sytuacji, gdy nie da się w ten sposób odprowadzić deszczówki, dopuszczalne jest odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony. Ten cel można osiągnąć za pomocą kilku metod – służą do niego między innymi zbiorniki retencyjne oraz właśnie studnie chłonne na wody opadowe.

Kiedy nie instalować studni chłonnych?

Wiemy już zatem, do jakich celów i w jakich sytuacjach powinno się rozważyć instalację takich zbiorników. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę i z tego, że budowa studni chłonnej nie zawsze jest możliwa, muszą być do tego odpowiednie warunki. Można je stosować jedynie wtedy, gdy pod słabo przepuszczalną powierzchnią znajduje się warstwa piasku lub żwiru.

Poza tym studnia chłonna na deszczówkę powinna mieć około 3 metrów głębokości. Z tego względu nie może być zainstalowana na terenie, na którym występuje wysoki poziom wód gruntowych.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.