Rodzaje wodomierzy mechanicznych

Andrzej Winnicki
08.01.2024

Wodomierze mechaniczne to sprawdzone przez lata urządzenia służące mierzeniu przepływu wody, a tym samym określeniu jej zużycia. Na podstawie tych odczytów naliczane są opłaty za wodę dostarczaną siecią wodociągową. Wodomierze mechaniczne można podzielić na kilka kategorii, jednak wyróżniamy ich dwa podstawowe rodzaje. Po szczegóły zajrzyj do naszego artykułu.

Wodomierze mokrobieżne

Zacznijmy od najpopularniejszych wodomierzy mechanicznych, czyli modeli mikrobieżnych. Specyfika pracy takiego wodomierza polega na tym, że ruch wirnika jest przekazywany bezpośrednio na zębatki liczydła. Oba elementy są zabudowane we wspólnej komorze, przez którą przepływa woda – dlatego właśnie takie wodomierze nazywamy mokrobieżnymi.

Wodomierze suchobieżne

Szybko zyskujące na popularności, choć wciąż nie są masowo wykorzystywane przez zakłady wodociągowe, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe z uwagi na istniejące ryzyko zakłócenia pracy wodomierza.

Modele suchobieżne różnią się od mokrobieżnych tym, że znajdziemy w nich dwie oddzielne komory: mokrą i suchą. W tej pierwszej umieszczono wirnik, natomiast w drugiej liczydło. Oba elementy współpracują ze sobą dzięki magnesom umieszczonym w komarach oraz mechanizmowi sprzęgła magnetycznego,. Taka konstrukcja pozwala na przekazywanie ruchu wirnika do liczydła i tym samym na dokonywanie pomiarów przepływu/zużycia wody.

Który rodzaj wodomierza mechanicznego jest lepszy? Trudno zająć tutaj jednoznaczne stanowisko. Modele suchobieżne wygrywają pod względem trwałości i bezawaryjności, ponieważ są bardziej odporne na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.

Z kolei wodomierze mokrobieżne są mniej podatne na manipulowanie pracą wirnika i liczydła, co zapewnia poprawność dokonywanych pomiarów zużycia wody

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie