Kontenery socjalne - 5 sposobów na ich zastosowanie

Krzysztof Jagielski
28.09.2020

Kontenery socjalne są dobrą alternatywą dla tradycyjnego budownictwa. Te mobilne pomieszczenia można w pełni dostosować do indywidualnych potrzeb. Dzięki szybkiej i efektywnej technologii ich składania w oka mgnieniu może powstać konstrukcja kształtem oraz rozmiarem idealnie odpowiadająca funkcji, którą będzie pełnić. Możliwość podłączenia prądu oraz wody do kontenera socjalnego sprawia, że doskonale się nadają również jako tymczasowe pomieszczenia mieszkalne. Oto 5 funkcji, które z powodzeniem mogą pełnić kontenery socjalne.

Szatnie

Najpopularniejszym sposobem wykorzystania kontenerów socjalnych jest używanie ich w charakterze szatni dla robotników bądź drużyn sportowych (np. przy boiskach na świeżym powietrzu). Rozwiązanie to ma wiele zalet. Przede wszystkim daje możliwość ustawienia dokładnie tylu segmentów, ile jest w danym przedsięwzięciu potrzebne. Stawiając jeden kontener socjalny obok drugiego możliwe jest osiągnięcie pożądanego rozmiaru szatni i modyfikowanie go na bieżąco, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby ich użytkowników. Cenna jest także ich mobilność, dzięki której szatnie mogą być w łatwy sposób przemieszczane (tymczasowo lub na stałe) w przypadku prac modernizacyjnych, powiększenia głównego obiektu bądź rozbudowy parkingu.

Przykładowe projekty kontenerów socjalnych pełniących rolę szatni można znaleźć na przykład na stronie producenta kontenerów - ANGA.  

Pomieszczenia mieszkalne dla robotników

Kontenery socjalne są niezastąpione na placu budowy. Oprócz szatni mogą również pełnić funkcję tymczasowych mieszkań robotniczych. Dzięki ich wykorzystaniu ekipa budowlana może zaoszczędzić pieniądze na dwa sposoby:

  • rezygnując z tradycyjnych kwater pracowniczych - zakup bądź wynajem kontenerów socjalnych jest rozwiązaniem tańszym, niż kwatery pracownicze, wynajmowane w stacjonarnych budynkach
  • będąc blisko placu budowy przez całą dobę - dzięki temu ekipa nie dopłaca do codziennych dojazdów do miejsca pracy. Budzenie się oraz zasypianie na placu budowy pozwala również pracownikom zaoszczędzić wiele czasu i dokładnie rozplanować działania co oznacza, że końcowego efektu pracy można spodziewać się znacznie szybciej.

Dzięki możliwości podłączenia mediów do współczesnych kontenerów socjalnych i umeblowania ich w dowolny sposób, warunki pobytu pracowników w okresie wykonywania prac budowlanych będą wystarczająco komfortowe, aby zapewnić im niezbędny odpoczynek i codzienną regenerację sił. I w tym przypadku mobilność, która cechuje kontenery socjalne odgrywa kluczową rolę. Dzięki niej można po skończonej pracy w łatwy sposób przenieść je na plac budowy kolejnego zleceniodawcy.

Tymczasowe mieszkania dla osób poszkodowanych w klęskach żywiołowych

Kontenery socjalne mogą z powodzeniem pełnić rolę mieszkalną także poza placem budowy. Są szczególnie przydatne, gdy nowe, tymczasowe mieszkanie jest potrzebne natychmiast, np. na skutek klęski żywiołowej. Jeżeli rodzina straci możliwość zamieszkiwania dotychczasowego lokalu z powodu:

  • pożaru
  • powodzi
  • zawalenia się konstrukcji
  • innych, nieprzewidzianych wypadków, znacząco naruszających stan budynku

dobrym rozwiązaniem jest właśnie kontener socjalny, który można udostępnić osobom w ten sposób poszkodowanym. Dzięki jego mobilności może być rozstawiony natychmiast, gdy zajdzie taka potrzeba, zapewniając potrzebującym godne warunki mieszkalne w tym trudnym okresie, a następnie równie szybko zlikwidowany, jak tylko szkoda zostanie naprawiona.

Garderoby na planie filmowym

Nieco mniej popularnym, ze względu na wąską grupę odbiorców sposobem na wykorzystanie możliwości, które dają kontenery socjalne jest wykorzystanie ich w charakterze garderoby na planie filmowym. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić odrobinę prywatności ekipie filmowej oraz aktorom, pracującym ze sobą przez wiele godzin w ciągu dnia. Dzięki prywatnemu pomieszczeniu możliwe jest odprężenie się, zmiana ubrań do kręcenia kolejnej sceny, a także poprawa makijażu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Garderoby dają filmowcom również sposobność rozmów twarzą w twarz, np. z reżyserem, w przypadku chęci uniknięcia udziału osób trzecich.

Skład narzędzi

Kolejnym zastosowaniem kontenerów socjalnych jest pełnienie przez nie funkcji magazynowej. Adaptacja jednego z dostępnych kontenerów do tego celu, np. na placu budowy może znacznie ułatwić i usprawnić przebieg przeprowadzanych prac. Dzięki łatwo dostępnemu składowi narzędzi, znajdującemu się w zasięgu ręki pracowników, wszelkie zadania, wymagające ich użycia staną się o wiele łatwiejsze do zorganizowania, przy zachowaniu pełnej ochrony sprzętu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Podsumowanie

Mobilne kontenery socjalne są obiektami uniwersalnymi. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, umożliwiającym korzystanie z mediów wewnątrz kontenerów, poza wymienionymi powyżej funkcjami otwiera się wachlarz możliwości ich wykorzystania, ograniczony jedynie wyobraźnią użytkowników.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.