Droga gruntowa i wieczne błoto: co można na to poradzić?

Maciej Piwowski
20.10.2020

Wybudowanie domu na wsi lub na słabo zurbanizowanym terenie miejskim nierozerwalnie wiąże się z koniecznością zaakceptowania pewnych minusów. Jednym z nich jest utrudniony dojazd do posesji – zwłaszcza, jeśli prowadzi do niej droga gruntowa. Po opadach deszczu i pod wpływem intensywnej eksploatacji (ciężarówki dowożące materiały na budowę, koparki etc.) taka droga momentalnie zamieni się w jedno wielkie grzęzawisko. To z kolei oznacza wiecznie brudny samochód, błoto na podjeździe, w garażu i w domu. Co można zrobić w takiej sytuacji, aby choć nieco poprawić swój komfort życia?

Po pierwsze: ustalenie zarządcy drogi

Jeśli gruntówka należy do gminy, to od razu trzeba się skontaktować z urzędnikami i poinformować o złym stanie drogi. Oczywiście nie oznacza to, że następnego dnia rozpocznie się utwardzanie nawierzchni. Gmina musi jednak zapewnić przejezdność drogi, stąd najpewniej wkrótce zostanie na nią wysypana warstwa gruzu betonowego, co na jakiś czas poprawi sytuację.

Gorzej, gdy zarządcą drogi jest… właściciel działki oraz jego sąsiedzi. Z takim rozwiązaniem spotykamy się wtedy, gdy ustanowiono służebność do drogi lub udział w drodze (droga jest prywatną działką, nieprzekazaną do gminy). Wówczas niestety to na właścicielach leżących przy niej nieruchomości spoczywa obowiązek dbania o przejezdność gruntówki.

Ile kosztuje tymczasowe utwardzenie drogi?

W relatywnie najlepszej sytuacji są osoby, które mieszkają przy drodze gruntowej, wzdłuż której leżą już zabudowane działki. Można wówczas porozumieć się z sąsiadami i wspólnymi siłami sfinansować kompleksowe utwardzenie drogi. Koszt rozłoży się na kilka czy kilkanaście nieruchomości, dzięki czemu nie powinien być „zabójczy”.

Gorzej, jeśli przy drodze znajduje się tylko jeden dom lub też inni sąsiedzi nie są zainteresowani współfinansowaniem prac ziemnych. W takiej sytuacji trzeba ponieść ten koszt we własnym zakresie, oczywiście utwardzając prowizorycznie tylko własny fragment drogi (przed działką). Ile to kosztuje?

Największy koszt stanowi zakup materiału utwardzającego. Zwykle wykorzystuje się do tego wspomniany już gruz betonowy – musi on być dość drobno rozkruszony, aby możliwe było w miarę komfortowe i bezpieczne jeżdżenie po drodze samochodem osobowym. Na utwardzenie około 100 metrów kwadratowych drogi potrzeba około 20 ton gruzu, którego cena waha się od 20 do nawet 40 złotych za tonę.

Konieczne będzie również wynajęcie koparki, która wybierze warstwę ziemi (tzw. korytowanie) oraz rozłoży gruz równomiernie po drodze i wstępnie go zagęści. Tak utwardzona gruntówka powinna być w miarę użyteczna przez kilka lat, o ile nie będą po niej jeździć samochody ciężarowe (warto np. skontaktować się z firmą wywożącą odpady, aby śmieciarka nie podjeżdżała pod sam dom – śmietnik i worki można wystawić nieco dalej).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.