Dlaczego wysoka akumulacyjność cieplna jest ważna w domach energooszczędnych?

Mateusz Nowak
26.08.2022

We współczesnym budownictwie mieszkaniowym duży nacisk kładziony jest na energooszczędność. Należy o nią zadbać już na etapach projektowania i budowy. Odpowiednie zaplanowanie obiektu pod kątem oszczędności energii przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku w przyszłości. Sprawdź, dlaczego wybór odpowiednich materiałów ma wpływ na energooszczędność domu jednorodzinnego.

Podstawowe założenia przy budowie domu energooszczędnego

W Unii Europejskiej od dłuższego czasu realizowane są programy zmierzające do zwiększenia  oszczędności energii w sektorze budowlanym. W dążeniu do tego celu dostosowywane jest unijne prawodawstwo. W Polsce zmiany zaostrzające wymogi cieplne zachodziły cyklicznie od 2014 roku, osiągając zakładany poziom w roku 2021. Na mocy obowiązujących przepisów, każdy nowopowstający obiekt jest obiektem energooszczędnym. Głównym założeniem przy budowie domów energooszczędnych jest zminimalizowanie poboru energii, jaka potrzebna jest do ogrzania budynku, przygotowania ciepłej wody użytkowej czy zasilania systemu wentylacyjnego i urządzeń elektrycznych.

Wykonanie przegród zewnętrznych z odpowiednich materiałów i zapewnienie odpowiedniej izolacyjności termicznej, to pierwszy krok we właściwym kierunku. Jednakże w kontekście energooszczędności budynków istotne jest też i to, by akumulacja ciepła w materiałach była możliwa na jak najwyższym poziomie.

Czym jest akumulacja ciepła?

Materiały budowlane mogą cechować się wysoką akumulacyjnością (pojemnością cieplną). Akumulacyjność ścian przekłada się to na to, że przegrody dłużej się nagrzewają, ale dłużej też oddają zgromadzone ciepło do wnętrza obiektu. Zatem akumulacja ciepłahttps://www.hplush.pl/izolacja-cieplna wewnątrz materiałów murowych powoduje, że nawet w przypadku awarii systemu ogrzewania, ciepło, które skumulowane zostało w murze, zapewni utrzymanie komfortu termicznego w domu przez dłuższy czas. Wysoką zdolnością do magazynowania ciepła cechują się materiały o dużej masie i gęstości. Zalicza się do nich m.in. bloczki silikatowe H+H o gęstości objętościowej dochodzącej nawet do 2200 kg/m3.

Akumulacyjność cieplna a energooszczędność

Jeśli przegrody domu będą odznaczały się wysoką akumulacyjnością cieplną, oraz jeśli obiekt będzie poprawnie wykonany (tj. w ścianach nie pojawią się mostki termiczne) będzie można zminimalizować dostarczanie energii do ogrzewania budynku drogą konwencjonalną. W tym celu wykorzystać można zjawisko biernego pozyskiwania energii, np. z promieniowania słonecznego, poprzez odpowiednie usytuowanie okien. Akumulowane w ścianach budynku ciepło (niezależnie od źródła pochodzenia) przekłada się na możliwość uzyskania zauważalnych oszczędności w bieżących kosztach eksploatacyjnych.

 

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.