Czym jest opłata adiacencka? Kto musi ją zapłacić?

Mateusz Nowak
06.08.2018

Opłata adiacencka to jedna z najbardziej kontrowersyjnych danin, z jakimi mogą się spotkać właściciele nieruchomości. Decyzja o jej naliczeniu jest podejmowana odgórnie, bez porozumienia z właścicielem i najczęściej jest konsekwencją działań podjętych przez gminę, na które mieszkaniec nie miał żadnego wpływu. Warto przy tym wiedzieć, że zaległości w uiszczeniu opłaty adiacenckiej mogą być nawet ściągane przez komornika.

Opłata adiacencka: co to takiego?

Pisząc w dużym skrócie: opłata adiacencka to podatek od wzrostu wartości nieruchomości. Jeśli Jan Kowalski ma dom w jednej z podwarszawskich miejscowości, a po latach gmina stwierdzi, że jego nieruchomość jest teraz droższa, to może naliczyć swojemu mieszkańcowi wspomnianą opłatę.

Z opłatą adiacencką będziemy mieli do czynienia w trzech sytuacjach:

  1. Gdy doszło do podziału nieruchomości, w wyniku czego jej wartość rynkowa wzrosła.
  2. Gdy doszło do podziału nieruchomości w taki sposób, że ma ona teraz lepszy dostęp do drogi dojazdowej lub też droga dojazdowa została poszerzona.
  3. Gdy w wyniku inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z budżetu państwa, Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych, wzrosła wartość nieruchomości.

Należy pamiętać, że właściciel nieruchomości nie musi wcale zgadzać się na działania podejmowane przez gminę, a i tak zostanie mu naliczona opłata adiacencka. Przykładowo: do działki budowlanej Jana Kowalskiego zostało doprowadzone przyłącze wodno-kanalizacyjne. Kowalski wcale go nie chciał, ale gmina podjęła decyzję o uzbrojeniu terenu. W takiej sytuacji właściciel musi się liczyć z naliczeniem mu opłaty adiacenckiej.

Wysokość opłaty adiacenckiej

Każdorazowo ustala ją rada gminy lub rada miast na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta. Głosowanie odbywa się pro forma, ponieważ każdej gminie zależy na wzroście wpływów z podatków. Kwestią sporną pozostaje wyłącznie wysokość opłaty.

Tutaj obowiązują konkretne przepisy. Jeśli do wzrostu wartości nieruchomości doszło w wyniku:

  • Podziału nieruchomości na wniosek właściciela – wówczas opłata nie może przekroczyć 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po podziale.
  • Poprawienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej – opłata nie może przekroczyć 50% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po podziale.
  • Budowy infrastruktury technicznej – j.w.

Ważne!

Opłata adiacencka może zostać naliczona zarówno właścicielowi, jak i użytkownikowi nieruchomości.

Gminy z reguły dają swoim mieszkańcom czas na spłatę podatku – naliczona kwota może zostać rozłożona na raty na maksymalnie 10 lat. To jedyne pocieszenie w tej sytuacji.

dom
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.