Betonowy płot między sąsiadami

Mariusz Siwko
16.04.2021

Ogrodzenie między sąsiednimi działkami to właściwie w obecnych czasach standard. Decydują się na postawienie ogrodzenia zarówno właściciele nowych domów czy innych nieruchomości, jak i wieloletni sąsiedzi. Rodzajów płotów jest bardzo dużo i to od decyzji inwestora (czy inwestorów) zależy ich wybór. Można zatem wybrać nowoczesne betonowe ogrodzenie, tradycyjny płot drewniany czy konstrukcję metalową bądź kłutą. Warto pamiętać, że prawo ani nie nakazuje, ani nie zakazuje budowy ogrodzenia, możliwa jest więc dość spora dowolność w tym temacie. Należy jednak pamiętać o stosunkach sąsiedzkich i dobrych obyczajach oraz innych normach. Poza wymarzonym ogrodzeniem warto bowiem pozostać w dobrych stosunkach z sąsiadami zza miedzy.

Budowa ogrodzenia bez zgody

Jeszcze przed podjęciem decyzji o budowie ogrodzenia warto mieć na uwadze kwestie formalne. Dobrą wiadomością dla inwestorów jest fakt, że na budowę ogrodzenia do wysokości 2,2 m nie potrzebujemy uzyskiwać żadnej zgody. Nie musimy nawet zgłaszać do urzędu ani innego organu zamiaru budowy takiego ogrodzenia. Poza tym – nie musimy też posiadać zgody sąsiadów. Co jednak ważne, nasz płot musi mieścić się w całości na naszej posesji.

Najczęściej jednak budowa ogrodzenia dotyczy postawienia go w granicy dwóch działek. Taki płot pełni swoją funkcję dla obu stron. Warto w tej materii porozumieć się z sąsiadem/sąsiadami, by ustalić kwestie finansowe oraz formalne. Również nie ma przeszkód, by umówić się na wspólne opłacenia płotu – jeśli dojdziemy do takiego porozumienia.

W polskim prawie określa się, że ogrodzenie postawione w linii rozgraniczenia sąsiadujących działek stanowi własność obu stron (domniemanie własności). Koszty utrzymania takiego płotu ponoszą wtedy sąsiedzi po połowie. Natomiast jeżeli jeden z nich stawia płot bez zgody drugiego, zajmując choćby symboliczny pas ziemi należący do drugiej strony – koszty budowy powinien ponosić samodzielnie.
Wiąże się to z oddaniem w używanie tego pasa gruntu, który dla swojego właściciela staje się już bezwartościowy.

Ogrodzenie betonowe a ogrodzenia ażurowe

W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma nakazu stawiania ogrodzeń ażurowych. Nie musimy zatem planować obligatoryjnie prześwitu, choć nie jest to wykluczone. Często sami nie chcemy zacieniać swojej działki, przez co decydujemy się właśnie na ogrodzenie, które nie jest całkowicie wypełnione.
Współcześnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dopuszcza budowanie płotów z dowolnego materiału, z uwzględnieniem oczywiście zasad prawnych i dobrosąsiedzkich. Możemy zatem postawić nawet jednolite betonowe ogrodzenie.

Ogrodzenie między sąsiadami

Decydując się na budowę ogrodzenia między działkami, należy brać pod uwagę kilka aspektów. Oczywiście warto w tej kwestii porozumieć się po prostu z sąsiadami, jednak nie zawsze tuż za granicą swojej posesji mamy zabudowaną działkę, a zatem czasami trzeba wybiegać planami w przyszłość.
Warto mieć na uwadze, że wybrany przez nas płot nie może nadmiernie oddziaływać na teren sąsiadujący. Takim oddziaływaniem może być przede wszystkim zbytnie zacienianie. Inną sytuacją jest postawienie płotu niespełniającego wymogów bezpieczeństwa – z nietrwałego materiału, rozsypującego się itd. Kwestią dyskusyjną pozostaje też estetyka ogrodzenia.
Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie kwestie prawne i związane z dobrymi obyczajami sąsiedzkimi, z pewnością podejmiemy słuszne decyzje związane z ogrodzeniem naszej posesji.

Więcej informacji w artykule na stronie ePorady24.pl

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.